Nous camps en la fitxa de l’usuari
Actualment, hem afegit nous camps en la fitxa de l'usuari que et permetran, sobretot en un alumne, ampliar la informació[...]
Nova funció al mòdul de Projectes!
Continuament, en Weeras busquem noves maneres de potenciar la metodologia basada en projectes i per això volem donar-te a conèixer la nova[...]